Grænse-løse

Katrin Karlsen og jeg kalder mit medvirken i Grænse-løse for “Reflektor”. Dvs. at vi begynder med en dialog, hvor jeg stiller en masse spørgsmål til projekterne og derved hjælper hende til at blive mere bevidst om hvad hun ved. Derefter hjælper jeg hende med at finde en fuldendt form til visionen.

2010: Medskaber af “Undertiden lever man”. Undersøgelse af hvordan og i hvilken mulig form man kan iscenesætte et hørespil i mørke med glimtvise “blitz”.”Blitz”-billederne er skelsættende momenter i et menneskets livsforløb.

For flere oplysninger se: www.grænse-loes.dk

2009: Konsulent for ‘LÆ-RE-STRE-GER’.

2007: Konsulent for “Fucking Alene”.

2005: Konsulent for ”supermøg prinsessen”.

Udpluk af anmeldelser:

UNDERTIDEN LEVER MAN:

Vi farter i det hele taget rundt i tid og rum. Snart er vi ude at røre ved universets begyndelse, snart bliver der talt ned til døden.Det er en bemærkelsesværdig, både meget smuk og svov, forestilling”.
Per Theil

5 hjerter – Politiken.

” Punkpoetisk teater-hørespil. Den store kvalitet i denne lysfyldte mørkeforestilling (eller mørkfyldte lysforestilling) er netop dens dobbelthed af det kompromisløst og kontant udadvendte energier og udmeldinger på den ene side og den uudgrundelige usikkerhed og extrem skrøbelighed på den anden side.Undertiden lever man” er et scenekunstfornyende sanse bombardement, som ved at brage ud i det mørke spillerum brager ind under huden på både unge og voksne”
Kirsten Dahl

5 stars- Børneteateravisen.
“Noget af det som gør Grænse-Loes mærkværige på fund særligt givende, er den ekstravagante sprolige leg,hvor replikker rent faktisk leveres på overbevisende vis… Kombiner med effektive vekslen mellem lydvold, visuelle rejser gennem verdensrummet eller skildringer af indre følelseslandskaber..Forestillingen undertreger med overlegenhed, teater-rummets grænseoverskridende oplevelsespotentiale.”
Søren Staal Balslev

– Weekendavisen.

Det er enormt flot“– Smagsdommerene, DR2.

LÆ-RE-STREG-ER:

“Publikum udfordres direkte i ensemblet Græse-loes opgør med skolernes mobning og mærker på egen krop og sjæl, hvad det vil sige at være en udsat pode….teknisk er forestillingen effektiv og den integrede anvendelse af audiovisuelle redskaber fungerer overbevisnede. Holdet formår at skabe en dragende og energiske vekselvirkning mellem “spoken word”, lydkollager, scene action og videosekvenser…..Det er dybt tilfredssstillende at se, hvordan der findes konstellationer af mennesker, der reflekter over konceptteatrets grænsendedbrydende rolle i ungdomssammenhæng og tør udfordre deres publikum. ”
SØREN STAAL BALSLEV. Weekendavisen.

Fucking alene:

“Fucking flot”.
Anne Middelboe Christensen, BTA nr. 141. Maj 2007.

“sær, fascinerende og anderledes forestilling. Fuld af originale og smukke billedvirkninger. En spændende og imponerende blanding af dukker, mennesker og computerteknologi, lige interessant for unge og voksne”. 4 stjerner
Henrik Lyding, Jyllandsposten 16. februar 2007

“Den skaber distance gennem nærværet og nærvær gennem afstanden”. …”samtidig indvarsler denne forestilling utvivlsomt en epoke for multimedieteater”…”Stor ros til scenografen Sissel Romme Christensen for hendes diskrete og konsekvente computerbilleder”…”giver tankevækkende kvalme flere dage efter. Tristessen er aldeles – grænseløs!”.
Anne Middelboe Christensen, Information 20. februar 2007.

“…underholdende dukkeinstallationsperformanceanimationsteater”.
“…en herlig pærevælling af indtryk, i en konsekvent udnyttelse af moderne teknik”.”Katrine Karlsen spiller glimrende og underholdende og anbringer sig selv i et aldersløst univers hvor alt kan ske”.
 4 stjerner
Sune Urth, ByenKalder 19. februar 2007

Supermøgprinsessen:

Højeksplosivt teenageteater.
Iscenesat galskab gennemvædet med underholdende og alvorsvirkende mening. ’Supermøgprinsessen’ er ekstrem selvhenført. Og drivende fuld af drifter og håb.

Kirsten Dahl, BTA nr.135

Man griner og lytter interesseret imens supermøgprinsessen fortæller. Det handler om kærlighed“.
JP Århus aug. 2004